Erato Ha Noi - 30 Đoàn Thị Điểm thông báo chiêu sinh các bộ môn Piano - Flute - Lý thuyết Âm Nhạc - Tí Toáy Atelier (Mỹ thuật thiếu nhi)

The Klavierhaus's main showroom at 68 Ly Long Tuong, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh City.