Bàn về giáo dục âm nhạc

    Một tổng quan các hiện tượng được quan sát từ thực tiễn hoạt động giáo dục âm nhạc của cá nhân người viết, với mục đích giúp phụ huynh có một cái nhìn cơ bản về giáo dục âm nhạc, có lẽ bài viết về giáo dục âm nhạc.trên tạp chí Nhịp cầu đầu tư các đây vài năm của tôi phần nào giải đáp những thắc mắc của quý vị. Đây không phải là một bài báo nghiên cứu khoa học nhằm chứng minh một quan điểm hay một luận thuyết nào, đơn giản, nó chỉ là một tổng quan các hiện tượng được quan sát từ thực tiễn hoạt động giáo dục âm nhạc của cá nhân người viết, với mục đích chia sẻ ...

     

     

Tin xem nhiều