125 năm thành lập ABRSM

    Được thành lập vào năm 1889, ABRSM đã tổ chức rất nhiều hoạt động âm nhạc cũng như hỗ trợ trong quá trình tập luyện và học tập của học viên.

     

    Đến nay, ABRSM đã tổ chức hơn 650,000 kì thi mỗi năm tại 93 đất nước - điều mà họ đã không thể tưởng tượng được khi tổ chức kì kiểm tra đầu tiên với 1,141 thí sinh của mình vào năm 1890. 

     

    Đầu năm 2014, ABRSM đã tổ chức tuần lễ kỉ niệm 125 năm thành lập và hoạt động trên lĩnh vực âm nhạc.