Ghi danh & đăng ký

  Quy định chung

   

  Học viên liên hệ trực tiếp trường để nhận được mẫu đăng ký. Đối với những học viên đã tham gia các lớp học nhạc cụ bên ngoài, học viên sẽ được tham gia kiểm tra xếp lớp miễn phí. Trường hợp học viên đến đăng ký kiểm tra, nhưng không đăng ký học, học viên sẽ đóng phí kiểm tra trình độ.

   

  Những buổi học cá nhân (lớp nhạc cụ)  sẽ được xếp lớp ngay khi đăng ký. Lớp nhóm (lớp biểu diễn, họa) sẽ được xếp lịch dựa theo nhóm tuổi và trình độ. Lịch học nhạc cụ tùy theo sự  tương thích giữa thời gian biểu của học viên và giáo viên. Thời gian học cố định không đổi trong suốt khóa học.

   

  Trường hợp nghỉ học, học viên phải báo trường trước ít nhất 1 ngày, nếu không báo hoặc báo trong ngày đều bị  tính phí. Trường chỉ tiếp nhận những thông báo nghỉ trực tiếp từ phụ huynh qua trường thông qua điện thoại (5410 17 17) - email: info@erato.com.vn, hoặc trực tiếp tại trường. Trong trường hợp báo thông qua giáo viên đứng lớp, trường sẽ không chịu mọi trách nhiệm khiếu nại của phụ huynh.

   

  Học phí:

   

  Học viên phải đóng phí xếp lớp là 500,000 đồng ngay khi đăng ký xếp lớp và phí này sẽ được hoàn lại khi đóng phí khóa học. Học viên đăng ký học nhạc cụ, nếu tham gia thêm các môn nghệ thuật biểu diễn hoặc môn họa sẽ có chính sách ưu đãi như sau:

   

  • Đăng ký thêm môn thứ 2: học viên được giảm 5% môn thứ 2.
  • Đăng ký thêm môn thứ 3: học viên được giảm 10% trên môn thứ 3.

   

  Học phí được đóng theo khóa (3 tháng) và không được hoàn trả trong bất kỳ lý do nào. Học viên được linh hoạt thay đổi lịch học bù nếu thông báo trước.  Đối với học viên báo tạm ngưng, trường chỉ giữ học phí trong vòng 2 tháng kể từ ngày báo nghỉ. Nếu không có bất kỳ thông báo nào, trường sẽ xem như học viên bỏ học.

   

   

  Ngoài ra, Erato school thường xuyên tổ chức những hoạt động hỗ trợ  không bao gồm phí cho học viên học tại trường như biểu diễn tháng, hợp xướng, master class, kiểm tra chất lượng học viên mỗi term, hoạt động đọc sách ...

   

  Học phí được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thông tin chuyển khoản:

   

  Beneficiary:   CONG TY CO PHAN CAM TIEN ERATO

   

  Bank name:   ACB bank  - Phu My Branch

  Account (VND):  8008 19 09

  Or

   

  Bank name: Vietcombank - HCM

  Account (VND): 0071001035905