Lịch & Lệ Phí Thi

  Kỳ thi Rockschool được tổ chức 3 lần trong năm với lịch thi như sau:

   

  Thời Gian

  Hạn Đăng Ký

  Gia Đoạn

  1/2 đến 31/3

  1/12

  A

  1/5 đến 31/7

  1/4

  B

  23/10 đến 15/12

  1/10

  C

   

  • Xin lưu ý, tất cả các đơn đăng ký trễ phải đóng thêm phí quản lý 15 pound, và không chấp nhận đơn đăng ký thi bằng email.

   

   Xếp loại thi:

   

  Phí thi được chia làm 2 loại thi cùng band và thi cá nhân vì vậy hãy kiểm tra phí thi tại đây.

  Thi band chỉ được áp dụng cho trình độ 3,5  và 8. Vui lòng kiểm tra phí thi bên dưới