Hòa tấu thính phòng trong Farewell Concert chia tay các học sinh rời trường Erato đi du học tại Mỹ và châu Âu