Sứ mệnh & Tầm nhìn

Thành lập vào đầu năm 2008 trong bối cảnh của những phát triển nhanh chóng gần đây tại Việt Nam, mục tiêu của Erato School of Music & Performing Arts (ESMPA) là tham gia vào quá trình phát triển xã hội của đất nước thông qua hoạt động giảng dạy âm nhạc & nghệ thuật, nhằm tạo ra tác động tích cực không chỉ giới hạn trong phạm vị trẻ em và thanh thiếu niên mà cả với toàn xã hội.

 

Với con số học sinh của Erato tham gia các kỳ thi ABRSM hàng năm ngày càng tăng song song với sự phát triển của trường. Các lớp lý thuyết và lịch sử âm nhạc nay đã trở thành một học phần quan trọng giúp đem đến cho các em học sinh sự hiểu biết toàn diện về âm nhạc.

 

Các lớp mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn bước đầu đi vào hoạt động từ khi trường chuyển vể cơ sở mới cùng với các hoạt động nhóm như hòa tấu, hợp xướng và hội thảo. Sự phát triển của Erato School of Music & Performing Arts không hề dừng lại mà là một viễn tượng đang dần trở thành hiện thực.

Tin xem nhiều