Tập Chamber Music

Trường Erato Music & Performing Arts tổ chức tập Chamber Music vào Chủ Nhật ngày 1/3/2015 lúc 09:30.

Tác phẩm: Minuet

Giáo viên hướng dẫn: Đinh Bá Dzu

Học sinh tham gia:

1. Nguyễn Phúc Bảo Ngọc

2. Nguyễn Đoàn Nguyên Khang

3. Nguyễn Tú Nhật

4. Trịnh Hoài Thanh Vân

5. Nguyễn Hữu Danh

6. Tất An Bình

 

Học viên vui lòng tham dự đầy đủ và đem theo bài đến tập.

TIN LIÊN QUAN

Tin xem nhiều