MusicDalcroze Eurhythmics

Dalcroze Eurhythmics

Dalcroze Eurhythmics là một phương pháp giảng dạy âm nhạc do Émile Jaques-Dalcroze sáng lập, mang tính cách mạng và cho đến ngày nay vẫn là một cách tiếp cận đặc biệt hiệu quả trong giáo dục âm nhạc. Cùng với Zoltán Kodály và Carl Orff, Jaques-Dalcroze được đánh giá là những nhà giáo dục âm nhạc hàng đầu của thế kỷ 20 và sự ảnh hưởng của Dalcroze Eurhythmics đã vượt ra khỏi phạm vi âm nhạc, tác động đến các lĩnh vực khác như sân khấu, múa & nhảy, các hình thức nghệ thuật thị giác và giáo dục mầm non và trẻ có nhu cầu đặc biệt.
Dalcroze Eurhythmics nhằm giải quyết các vấn đề trong giảng dạy âm nhạc qua sử dụng các chuyển động thể chất như một công cụ hiệu quả để học về ngôn ngữ âm nhạc. Các tiếp cận này dựa trên nguyên tắc rằng tất cả các yếu tố âm nhạc như trường độ, giai điệu, chuyển động năng lượng, các yếu tố biểu cảm và nhiều yếu tố khác nữa, có thể được trải nghiệm thông qua chuyển động của cơ thể trong không gian. Và những chuyển động đó, vốn là bản năng của mỗi cá nhân, phải là điểm khởi đầu cho giáo dục âm nhạc.
Những ai đã từng trải nghiệm với phương pháp này đều nhận thức rằng tất cả các phạm vi của phương pháp được dựa trên nghiên cứu về chuyển động thể chất. Dalcroze không chỉ là “Âm nhạc thông qua chuyển động” mà Dalcroze Eurhythmics còn bao gồm cả luyện nghe và trình diễn ngẫu hứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Up

Trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato

Trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato được thành lập từ năm 2008 với các tiêu chí Hàn lâm – Đại chúng – Tính giải trí, trường Erato mong muốn đóng góp vào sự nghiệp phát triển xã hội, văn hoá và con người Việt Nam thông qua giáo dục âm nhạc và nghệ thuật.

Social Share
  • Tiếng Việt
  • English
H E L L O T H E R E