Triết lý đào tạo

 

1 – Sứ mệnh và tầm nhìn

Nhận thức về vai trò trọng yếu của văn hóa trong phát triển bền vững, sứ mệnh của Erato là tham gia vào quá trình phát triển của đất nước, tác động tích cực đến trẻ em, thanh thiếu niên và toàn xã hội thông qua giáo dục âm nhạc và nghệ thuật.

 

2 – Triết lý đào tạo

Cuộc sống là những trải nghiệm và các cảm xúc đi cùng với những trải nghiệm đó. Các nhà nghiên cứu và phát triển giáo dục từ lâu đã nhận ra tầm quan trọng của giáo dục cảm xúc trong việc xây dựng nền tảng cho một đời sống cân bằng và hạnh phúc. Âm nhạc và nghệ thuật là những phương tiện và chất liệu mạnh mẽ nhất để con người có thể khám phá các chiều sâu trong cảm xúc của mình. 

 

Triết lý và phương châm giáo dục Beatimusic của trường Erato được xây dựng để hướng đến Hạnh Phúc – Beatitudo, khi các kiến thức âm nhạc và kỹ năng nhạc cụ là phương tiện giúp mở ra con đường dẫn đến nhận thức cá nhân, phát triển năng lực thấu cảm và yêu thương.

 

Tất cả các chương trình bản quyền quốc tế được trường Erato chọn lựa khi đưa vào thực hiện đều được đặt trên nền tảng triết lý và phương châm giáo dục cảm xúc.

 

Up

Trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato

Trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato được thành lập từ năm 2008 với các tiêu chí Hàn lâm – Đại chúng – Tính giải trí, trường Erato mong muốn đóng góp vào sự nghiệp phát triển xã hội, văn hoá và con người Việt Nam thông qua giáo dục âm nhạc và nghệ thuật.

Social Share
  • Tiếng Việt
  • English
H E L L O T H E R E