Lịch sử hình thành

Erato Group là một nhóm các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc & nghệ thuật, được thành lập lần lượt từ 2008 với mục tiêu tăng cường nhận thức và kiến thức văn hóa của xã hội thông qua giáo dục âm nhạc & nghệ thuật, coi đó là thành tố quan trọng của đời sống, tạo ra những giá trị nền tảng cho một xã hội phát triển bền vững.

 

Xem thêm: Giới thiệu Trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato 

Up

Trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato

Trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato được thành lập từ năm 2008 với các tiêu chí Hàn lâm – Đại chúng – Tính giải trí, trường Erato mong muốn đóng góp vào sự nghiệp phát triển xã hội, văn hoá và con người Việt Nam thông qua giáo dục âm nhạc và nghệ thuật.

Social Share
  • Tiếng Việt
  • English
H E L L O T H E R E