m

Về chúng tôi

Unique Approach

Erato School of Music & Performing Arts

Trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn ERATO được thành lập từ năm 2008. Sau 14 năm hoạt động, trường đã có hai cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngay từ khi thành lập cho đến nay, Erato đã luôn hoạt động dựa trên ba tiêu chí Hàn Lâm – Đại chúng – Tính giải trí với mong muốn đưa âm nhạc đến gần hơn với người Việt Nam, góp phần phát triển giáo dục văn hoá thông qua âm nhạc và nghệ thuật.

Erato mong muốn đưa khả năng âm nhạc người Việt Nam đến gần hơn với nền âm nhạc của thế giới và góp phần đào tạo nên những nghệ sĩ trẻ có trình độ nghệ thuật đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của các trường nghệ thuật danh giá trong nước và nước ngoài. 

 
Up

Trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato

Trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato được thành lập từ năm 2008 với các tiêu chí Hàn lâm – Đại chúng – Tính giải trí, trường Erato mong muốn đóng góp vào sự nghiệp phát triển xã hội, văn hoá và con người Việt Nam thông qua giáo dục âm nhạc và nghệ thuật.

Social Share
  • Tiếng Việt
  • English
H E L L O T H E R E